רשת מחסני חשמל נבחרה ע"י האוכלוסייה הכללית, כרשת למכירת מוצרי חשמל הטובה והמשתלמת ביותר, מבין הרשתות שנבדקו, וזאת על ידי כ-49% מכלל הציבור (וכ-67% מאלה שידעו לענות). במקום השני מדורגת רשת א.ל.מ בפער סטטיסטי ניכר.


המחקר נערך במסגרת סקר אינטרנטי בקרב 505 גברים ונשים, בגילאי 18 ומעלה,


המהווים מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישובים היהודיים במדינת ישראל, גולשי אינטרנט.


הסקר בוצע בתאריכים 17-18 באוגוסט 2021.


טווח השגיאה הסטטיסטית המרבית בנסיבות דגימה זו הוא 4.4% +, ברמת מובהקות סטטיסטית של 95%.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מהי, לדעתך, הרשת למכירת מוצרי חשמל הטובה והמשתלמת ביותר?

 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


מחסני חשמל

48.9%

66.9%

א.ל.מ


9.3%


12.7%


שקם אלקטריק


6.3%


8.6%


אבי סופר


5.0%


6.8%


המשביר לצרכן


2.2%


3.0%


ביג בוקס


0.8%


1.1%


רשת החשמל הסיטונאי


0.4%


0.5%


בסט ביי


0.2%


0.3%


לא יודע


26.9%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


                                                                


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".