בסקר מיוחד שערכה חברת "המבחן של המדינה" באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה נמצא כי רשת מחסני חשמל נבחרה  ע"י האוכלוסייה הכללית, כרשת למכירת מוצרי חשמל המעניקה את השירות הטוב ביותר בישראל, מבין הרשתות שנבדקו, וזאת על ידי כ-25% מכלל הציבור (וכ-48% מאלה שידעו לענות!!). במקום השני מדורגות רשת א.ל.מ ורשת שקם אלקטריק בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


מבין הרשתות הבאות למכירת מוצרי חשמל, מהי הרשת המעניקה את השירות הטוב ביותר בישראל?

 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


מחסני חשמל

25.2%

48.2%


א.ל.מ


8.5%


16.3%


שקם אלקטריק


8.1%


15.5%


המשביר לצרכן


4.5%


8.6%


אבי סופר


4.3%


8.2%


ביג בוקס


1.2%


2.3%


בסט ביי


0.4%


0.8%


לא יודע


47.7%


52.3%


מחסני חשמל


25.2%


 


סה"כ


100.0%


100.0%