רשת "ענק המזגנים" נבחרה ע"י האוכלוסייה הכללית, כרשת הטובה והמקצועית ביותר לשיווק והתקנת מזגנים , מבין הרשתות האחרות שנבדקו וזאת על ידי כ- 18% מכלל הציבור (וכ- 51% מאלה שידעו לענות). במקום השני מדורגת רשת "עולם המיזוג" בפער סטטיסטי ניכר.


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין הרשתות הבאות לשיווק והתקנת מזגנים, מה הרשת הטובה והמקצועית ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


ענק המזגנים


17.6%


50.6%


עולם המיזוג


11.1%


31.9%


כוכב הקור


4.6%


13.2%


מיזוג נטו


1.5%


4.3%


לא יודע


65.2%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".


 


אין לעשות כל שימוש בסקר זה או בתוצאותיו, מלא או חלקי, בפרסום כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מחברת "המבחן של המדינה", וללא האזכור "גיאוקרטוגרפיה עבור המבחן של המדינה".