רשת ענק המזגנים נבחרה ע”י האוכלוסייה הכללית, כרשת לשיווק והתקנת מזגנים הטובה והמקצועית ביותר, מבין הרשתות שנבדקו, וזאת על ידי כ- 15% מכלל הציבור (וכ- 53% מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורגת רשת “עולם המיזוג” בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין הרשתות הבאות לשיווק והתקנת מזגנים, מה הרשת הטובה והמקצועית ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


ענק המזגנים


15.4%


53.1%


עולם המיזוג


8.3%


28.6%


כוכב הקור


4.6%


15.9%


מיזוג נטו


0.7%


2.4%


לא יודע


71.0%


 

סה”כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-“לא יודעים / אינם בעלי דעה”