בזק נבחרה ע"י האוכלוסייה הכללית, בתור החברה שמציעה את רשת ה-WI-FI (וויי-פיי) הטובה ביותר, וזאת על ידי כ-28% מכלל הציבור (וכ-49% מאלה שידעו לענות). במקום השני מדורגת פרטנר בפער סטטיסטי ניכר.


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין הבאות, מי מציעה את רשת ה-WI-FI (וויי-פיי) הטובה ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


בזק


27.8%


49.0%


פרטנר


11.8%


20.8%


הוט


9.3%


16.4%


סלקום


7.8%


13.8%


לא יודע


43.3%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"