אמריקן לייזר נבחרה כרשת המכונים להסרת שיער בלייזר הטובה והמקצועית ביותר, מבין רשתות המכונים שנבדקו, וזאת על ידי כ-50% מהציבור בישראל. במקום השני מדורגת רשת care laser בפער סטטיסטי ניכר.


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:
 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"

                                                                                                                 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".


 


אין לעשות כל שימוש בסקר זה או בתוצאותיו, מלא או חלקי, בפרסום כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מחברת "המבחן של המדינה", וללא האזכור "גיאוקרטוגרפיה עבור המבחן של המדינה".