רשת "שטיינר" היא רשת המכונים לשיווק מכשירי שמיעה האמינה והמקצועית ביותר. כך לפי סקר שנערך ע"י מכון גיאוקרטוגרפיה.


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


מבין הרשתות הבאות לשיווק מכשירי השמיעה,


איזו רשת היא האמינה והמקצועית ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


שטיינר


6.5%


34.8%


הדים


5.6%


29.9%


אודיופון


3.7%


19.8%


מדטכניקה


1.5%


8.0%


אודיו מדיק


1.4%


7.5%


לא יודע / לא זוכר


81.4%


 

סה"כ


100.0%


100.0%


 


 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".