שקיות האשפה של סנו סושי נבחרה ע"י האוכלוסייה הכללית, כשקית האשפה המתכלה החזקה והטובה ביותר, מבין שקיות האשפה המתכלות שנבדקו, וזאת על ידי כ-41% מכלל הציבור (וכ-53% מאלה שידעו לענות). במקום השני מדורג מותג ניקול בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין שקיות האשפה המתכלות הבאות, מהי שקית האשפה החזקה והטובה ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


סנו-סושי


40.6%


53.4%


ניקול


25.9%


34.0%


שופרסל


5.5%


7.2%


קלין


4.0%


5.3%


לא יודע


23.9%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"