תכשיר הסנו פוליויקס של חברת "סנו" נבחר ע"י האוכלוסייה הכללית, כתכשיר הניקוי לרצפה הטוב ביותר, וזאת על ידי


כ-46.7% מכלל הציבור (וכ-58.3% מאלה שידעו לענות).


במקום השני, סיף – פנטסטיק, בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין חומרי הניקוי הבאים לניקוי הרצפה, מהו החומר הטוב ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה 


סנו פוליויקס


46.7%


58.3%


סיף – פנטסטיק


16.7%


20.8%


הפי של יעקבי


15.9%


19.9%


טופ של הנקל סוד


0.9%


1.1%


לא יודע


19.9%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".