• במחקר שערכה חברת פאנלס בינואר-פברואר 2019 נבחרה חברת אמישראגז כחברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר עם 44.5% מהמשיבים בעלי הדיעה. במקום השני נמצאת חברת פזגז עם 32.4% מהמשיבים בעלי הדיעה.
  • במחקר השתתפו 504 משיבים בגילאי 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.
  • המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי Panel4all.
  • טעות הדגימה המרבית: 4.5 %±.

 


פירוט הממצאים


 


מבין חברות הגז הבאות, מי לדעתך חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר?


 


בקרב לכלל המדגם


בקרב בעלי דעה


שכיחות


אחוז


שכיחות


אחוז


אמישראגז


106


21.0%


106


44.5%


פז-גז


77


15.3%


77


32.4%


סופר-גז


34


6.7%


34


14.3%


דור-גז


21


4.2%


21


8.8%


לא יודע


266


52.8%
סה"כ


504


100.0%


238


100.0%


 


 


חברת אמישראגז נבחרה לחברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר באופן מובהק בקרב בעלי הדעה.