רשת האופטיקה הלפרין נבחרה  ע"י האוכלוסייה הכללית, כרשת האופטיקה הטובה והמשתלמת ביותר, מבין רשתות האופטיקה שנבדקו, וזאת על ידי כ-39% מהציבור בעלי הדיעה. במקום השני מדורגת רשת אופטיקנה.


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


מבין הבאות, מהי, לדעתך, רשת האופטיקה הטובה והמשתלמת ביותר?

 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


הלפרין

28.8%

39.3%

אופטיקנה


23.0%


31.4%


קרולינה למקה


14.9%


20.4%


אירוקה


6.5%


8.9%


לא יודע


26.8%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 


(*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


                                                                


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".