סדרת סקרים שערך מכון גיאוקרטוגרפיה במטרה למקם את "המבחן של המדינה" מבחינת רמת אמינות, חשיפה ומודעות – מעלה תוצאות המשקפות רמת אמינות גבוהה של הציבור לסקרים של "המבחן של המדינה", רמת חשיפה שעולה בהתמדה ו"מודעות נעזרת" של כ-60% מהציבור.
מסקר מקיף שבדק את אמון הציבור בגופים וארגונים שונים עולה כי: רמת האמינות שהציבור מייחס ל"מבחן של המדינה" דומה לזו שהוא מייחס לעיתונים הבלתי תלויים כגון "ידיעות אחרונות", הארץ וכו'. 60% מהציבור מייחסים לממצאי "המבחן של המדינה" אמינות גבוהה ומתוכם כ-25% מייחסים להם אמינות גבוהה מאוד.